ANUNȚ ÎN ATENȚIA ELEVILOR ÎNSCRIȘI LA LICEU, FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ