Proiect Comenius "School Safety Net"

Proiect Comenius "School Safety Net"
În perioada 01.01.2013 - 31.12.2014, Liceul „Alexandru cel Bun" Botoşani a fost partener în proiectuI multilateral Comenius „School Safety Net - SSN", al cărui beneficiar a fost Consorţiul Regional din Regiunea Toscana - CIPAT.
Partenerii contractuali ai proiectului sunt: Inforef (BE), TEI Messolongi (EL), University of Seville (ES), Connectis (IT), Pixel (IT), Escola Superior de Educacao (PT), Liceul „Alexandru cel Bun" Botoşani (RO), Kirikkale University (TR).
Proiectul School Safety Net a fost finanțat de Comisia Europeană prin Programul de Invățare pe Tot Parcursul Vieții, Activitatea – cheie KA4 (Diseminarea și exploatarea rezultatelor și Schimbul de bune practici).
Proiectul a intenționat să abordeze necesitatea sistemului de educație de a preveni părăsirea timpurie a școlii.
Proiectul a vizat următoarele patru aspecte, care au un impact relevant asupra părăsirii timpurii a școlii:
o Identificarea timpurie a elevilor cu risc de abandon școlar
o Integrarea elevilor imigranți
o Sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare
o Prevenirea violenței în mediul școlar
Proiectul a avut ca produse principale:
• O colecție de povești de succes în combaterea părăsirii timpurii a școlii
• O colecție de materiale de instruire, documente de referință și liniile directoare pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii
• O colecție de experiențe ale profesorilor implicați în problematica părăsirii timpurii a școlii
• O producție de studii de caz cu privire la părăsirea timpurie a școlii și de strategii conexe pentru a le rezolva
Pentru mai multe informații, vizitati:
Astăzi, despre Bulying-ul în școală!
Lectură plăcută!